Search

FAST 9: Kembalinya Tokoh Han Dari ‘Kematian’, Bermula Sejak Gerakan Para Fans.

[unable to retrieve full-text content]

Kembalinya tokoh Han (diperankan Sung Kang) dalam FAST 9 menjadi sorotan terpisah. Bukan hanya disebabkan sebab plot yang menyertainya, tapi juga gerakan para fans yang melatarbelakanginya. Patut diacungi jempol.